Original on Transparent.png

CONTACT US:

Thanks for submitting!

Tel: 05534173688

Email:eg.renderoffice@gmail.com

Keçiören/ANKARA

  • Facebook
  • Instagram

EG Render Office

eg_render_office

Hizmetlerimiz

Kentsel Tasarım Projeleri
  • Uygulama imar planları doğrultusunda, alanın kimliğini vurgulayıcı, alanın doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan yapı-açık alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılar arası boşlukların tasarımını içeren, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik,maliyet gibi konularda çözüm öneren plan ve projeler, kentsel tasarım projeleridir.

  • Bu doğrultuda kentsel tasarım projelerinizin tasarımı, görselleştirmesi ,animasyonu ve sunum paftaları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Görselleştirme & Animasyon
  • Projeleri için görselleştirme ve animasyon yaptıran firmaların diğer firmalara göre daha avantajlı olduğu günümüz teknoloji çağında tartışma gerektirmeyen bir gerçektir.

  • Projenizin satışlarını render ve animasyon filmi ile hızlandırabilirsiniz. Projenizi uygulamaya geçirmeden önce tasarımlarınızı gerçekçi şekilde görebilir bu sayede müşterileriniz ile paylaşabilirsiniz.

  • Siz de etkileyici bir görselleştirme ve animasyonla müşterileriniz ilgisini çekmek istiyorsanız mimari görselleştirme ve animasyon hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • Bu hizmet için bizimle projenizin kat planlarını ve vaziyet planını paylaşmanız yeterlidir.

Öğrenci Projeleri
  • Mimarlık fakültesi öğrencilerinin ortak derdi yetişemeyen plan, kesit , görünüş, render ,animasyon ve sunum paftaları...

  • Tamamı için öğrencilere özel uygun fiyatlarla EG Render Office olarak yanınızdayız:)